• W naszej szkole doradcą zawodowym oraz prowadzącym zajęcia z doradztwa jest Izabela Woszczek. 

    Kim jest doradca zawodowy?

    To specjalista, który może być wsparciem w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej:

    • może towarzyszyć w odkrywaniu mocnych stron, umiejętności, predyspozycji, talentów i zainteresowań;
    • udzieli informacji o ofercie edukacyjnej;
    • może wskazać źródła wiedzy o zawodach;
    • pomoże stworzyć plan działania.

     Program r. szkolny 2022/2023:
     ProgramWDZ.pdf
     Wydarzenia w r. szkolnym 2022/2023:

     1. Warszawski System Doradztwa Zawodowego
     Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja gospodarki, postęp informatyczny, wzrastająca ilość informacji dotycząca zawodów, dróg kształcenia, bezrobocia powoduje trudności w przystosowaniu się do tych zmian. Młody człowiek powinien być przygotowany do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, gotowy do podnoszenia swoich kwalifikacji, ustawicznego dokształcania się, zdobywania nowych umiejętności przydatnych w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru zawodu. Dlatego też ważna jest umiejętność planowania kariery edukacyjno-zawodowej przez uczniów, umiejętność podejmowania trafnych wyborów. Planowanie nie jest jednak jednorazową decyzją, ale procesem występującym w okresie całego życia. Profesjonalne poradnictwo zawodowe, działania z zakresu orientacji zawodowej pomagają w kształtowaniu
     tej kariery. Warszawski System Doradztwa Zawodowego ma wspomóc uczniów, nauczycieli, rodziców na różnych etapach, począwszy od szkoły podstawowej aż do liceum, technikum oraz szkoły branżowej.
     źródło: WCIES

     Kariera
     Prezentacja

     2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21 w Warszawie
     Placówka świadczy pomoc psychologiczno – pedagogiczną dzieciom i młodzieży, uczęszczającym do szkół i przedszkoli z rejonu Dzielnicy Białołęka, a także dzieciom zamieszkałym w Dzielnicy Białołęka, nieobjętym edukacją przedszkolną. Poradnia udziela także pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wszystkie formy pomocy oferowane przez Poradnię są bezpłatne. Do Poradni dziecko/ucznia zgłaszają rodzice lub prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń zgłasza się sam. Zgłoszenie do Poradni nie wymaga skierowania, ani dowodu ubezpieczenia.

     Godziny pracy Poradni: 
     godziny pracy specjalistów: od poniedziałku – piątku 8.00 – 19.00, sobota 8.00 – 14.00
     godziny otwarcia sekretariatu: od poniedziałku do czwartku 8.00 – 19.00, piątek 8.00 – 16.00, sobota 8.00 – 14.00


     3. Prezentacja dla rodziców Szkoła ponadpodstawowa

     4. Dni otwarte:

     DNI OTWARTE W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 89 WARSZAWA, UL. SKARYSZEWSKA 8

     SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA SPECJALNA NR 53SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 3

     DNI OTWARTE:

     10.01.2023 r., 4.02.2023 r. - godz. 10-15, 9.02.2023 r.

     5. Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej

     Mamy przyjemność poinformować, że uczniowie klas siódmych, w ramach zajęć doradztwa zawodowego w terenie, mieli okazję uczestniczyć w zajęciach w Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej. W historycznym obiekcie dawnej praskiej strażnicy w ciekawy i nowoczesny sposób został przedstawiony sprzęt, który z biegiem lat coraz skuteczniej pomagał strażakom nieść pomoc wszystkim potrzebującym. Na wystawach nie zabrakło prezentacji współczesnego ratownictwa, które w przystępny sposób powiązane zostało z przybliżeniem młodemu odbiorcy zagadnień związanych z szeroko pojętym tematem bezpieczeństwa. Uczniowie poznali specyfikę zawodu strażaka, pozytywy i negatywy zawodu, drogę do zawodu. Mieli okazję zadać pytania, byli do ciekliwi i zainteresowani prezentowanymi treściami. Mamy nadzieję, że zajęcia w terenie sprostały oczekiwaniom młodzieży, a także zachęciły do refleksji i stawiania pytań dotyczących planowania własnej kariery.

     6. Konkurs: 

     Mój wymarzony zawód 

     https://um.warszawa.pl/waw/wcies/-/moj-wymarzony-zawod-1

     Konkurs „Mój wymarzony zawód” jest corocznym wydarzeniem organizowanym od 2014 r. przez Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego (WCIES) we współpracy z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

     Zapraszamy do udziału w IX edycji Warszawskiego Konkursu Wiedzy o Zawodach "Mój wymarzony zawód".

     Konkurs adresowany jest do uczniów warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

     Pod artykułem do pobrania regulamin tegorocznej edycji oraz załączniki.
     7. 
     TYDZIEŃ ZAWODÓW
     W dniach od 9.01.2023 r. do 13.01.2023 r. w naszej szkole odbył się Tydzień zawodów, którego celem było:
     - budowanie wiedzy uczniów o świecie społecznym; - zapoznanie z różnymi rodzajami zawodów; - zwrócenie uwagi na wartość pracy ludzkiej; - zapoznanie uczniów ze specyfiką poszczególnych zawodów; - rozwijanie umiejętności argumentowania wyborów edukacyjno – zawodowych; - zapoznanie z ofertą szkół ponadpodstawowych. Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom i specjalistom, którzy zaangażowali się w kształtowanie orientacji zawodowej uczniów w ramach wydarzenia /Tydzień Zawodów/. Dziękujemy za przeprowadzone zajęcia, rozmowy z uczniami, zwrócenie uwagi na wartość pracy ludzkiej, zapoznanie uczniów ze specyfiką zawodów, organizowanie sytuacji sprzyjających poszerzaniu wiedzy na temat współczesnego rynku pracy, zawodów przyszłości. Dziękujemy za przekazanie prac plastycznych uczniów na temat ,,Mój wymarzony zawód. Zachęcamy do kontynuowania i promowania orientacji zawodowej, dyskusji z uczniami na temat schematu edukacji i wyborów edukacyjno - zawodowych. 
     Zespół WSDZ
     8. Dni otwarte: 

     DNI OTWARTE w Szkołach Specjalnych: 
     Zespół Szkół Specjalnych nr 89 zaprasza na dni otwarte
     4.02.2023 godz. 10:00-15:00 oraz 9.02.2023 w godzinach 9.00–15.00

     W trakcie spotkania: można będzie dowiedzieć się o kierunkach kształcenia, zasadach rekrutacji, terminach na
     złożenie dokumentów, spotkać się z doradcami zawodowymi, kierownikiem kształcenia zawodowego, nauczycielami
     i specjalistami, a pracownicy podpowiedzą niezdecydowanym, czym należy kierować się przy
     wyborze zawodu oraz zachęcą do nauki w tej szkole.

     Zespół Szkół Specjalnych nr 105 zaprasza na dni otwarte
     9 lutego w godz. 16:30 -19.30

     W trakcie wydarzenie można skorzystać z indywidualnych konsultacji oraz obejrzeć szkołę.
     Dla osób, które nie mogą tego dnia pojawić się osobiście szkoła proponuje: rozmowę telefoniczną lub za pośrednictwem platformy Teams, w trakcie której otrzymają odpowiedzi na pytania dotyczące szkoły i rekrutacji, indywidualne spotkanie informacyjne z psychologiem/pedagogiem/doradcą zawodowym w dogodnym terminie.

     Zaproszenie do PPP 5_
     Uczeń z orzeczeniem, a wybór szkoły ponadpodstawowej, W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam na spotkanie pt.;Uczeń z orzeczeniem, a wybór szkoły ponadpodstawowej; psychologów, pedagogów, doradców zawodowych oraz zainteresowanych rodziców. Spotkanie odbędzie się 7.02.2023 r. o godzinie 16:00
     w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5, przy ul. Otwockiej 3. Zapisy w recepcji Poradni:
     Tel. 22 619 01 94, 22 619 81 59 e-mail: recepcja.ppp5@eduwarszawa.pl, Zgłoszenia do dnia 6.02 do godziny 9.00

     Zaproszenia;


     Poradnik dla osób z niep. 
     Informator dla osób z niepełnosprawnością 2022 (zus.pl)

     Konkurs: "Mój wymarzony zawód" Gratulacje! i wyniki:
     dyplom_(1).docx
     dyplom.docx

     9. XXXIX MIĘDZYNARODOWY SALON EDUKACYJNY PERSPEKTYWY 2023
     prezentacje liceów i techników


     10.  Ciekawostki nowości:

     Wywiad z TIM eXpertem Miłoszem Brzezińskim  youtube.com/watch?v=IulbUEmGLwo

    • Opisy zawodów https://mapakarier.org/zawodowystream/stream/przez-zoladek-do-zdrowia-czyli-o-pracy-dietetyczki

    • Kompas szkolnictwa branżowego https://szkolnictwo.ibe.edu.pl/

    • Informuję, że dnia 01 lutego 2023 r. opublikowano w MP - poz. 145 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

    • Źródło: https://monitorpolski.gov.pl/MP/2023/145

      

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie
   • sekretariat.sp112@eduwarszawa.pl
   • 022 741- 62 - 00, 022 741- 62 - 01
   • SP 112 ul. Zaułek 34 Warszawa
    03-287 Warszawa
    Poland
   • Inspektor IOD: Anna Żebrowska-Kaczyńska, z-ca Anna Mroczkowska
    inspektor@dbfo.waw.pl
   • Strona www Agnieszka Szymańska
  • Logowanie