• Harmonogram 2024/2025

   • Harmonogram: Harmonogram.pdf

    Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025    Kontynuacja edukacji w klasie I w tej samej szkole
    Od 27 lutego do 4 marca godz. 16.00 Rodzice dzieci, które realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i chcą aby dziecko kontynuowało naukę w klasie I, składają:
     zgłoszenie edukacji w klasie I tej szkoły – jeśli jest to szkoła obwodowa dla dziecka;
     deklarację woli zapisu do klasy I tej szkoły – jeśli organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego daną szkołę, która nie jest obwodową. Dzieci te nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym w terminach określonych w harmonogramie.

    Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych
    Od 5 marca, od godz. 13.00 do 20 marca, do godz. 20.00 Rodzice wypełniają i zapisują wniosek lub zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.
    Od 5 marca, od godz. 13.00 do 11 marca, do godz. 16.00 Rodzice rejestrują w systemie i składają wniosek o przyjęcie do klasy I sportowej. [!] Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji do klas I sportowych publikujemy w oddzielnym komunikacie.
    Od 13 marca do 17 marca Próba sprawności fizycznej dla dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do oddziałów sportowych. [!] Do próby sprawności fizycznej mogą przystąpić tylko dzieci w bardzo dobrym stanie zdrowia. Rodzice muszą złożyć w szkole orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które to stwierdza.
    18 marca, godz. 15.00 Informacja o wynikach próby sprawności fizycznej – kto ją zaliczył.
    Od 5 marca, od godz. 13.00 do 21 marca, do godz. 16.00 Rodzice składają w szkole pierwszego wyboru wniosek lub zgłoszenie. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

    Wszystkie te dokumenty można złożyć:
    • podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji lub
    • wersję papierową bezpośrednio w szkole. [!]

    Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdej szkole, którą wskazał na liście preferencji i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.

    25 kwietnia, godz. 13.00 Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

    Od 25 kwietnia, od godz. 13.00 do 8 maja, do godz. 10.00 Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

    9 maja, godz. 13.00 Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych.
    Procedura odwoławcza Od 9 maja do 24 maja  Rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Mają na to 3 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych.
    - Rodzice mogą odwołać się do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

    Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych 12 czerwca, godz. 16.00 Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
    Od 12 czerwca, od godz. 16.00 do 18 czerwca, do godz. 15.00 Rodzice składają w szkole pierwszego wyboru wniosek lub zgłoszenie. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
    Wszystkie te dokumenty można złożyć:
    • podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji lub
    • wersję papierową bezpośrednio w szkole. [!] Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdej szkole, którą wskazał na liście preferencji i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.

    Od 12 czerwca, godz. 16.00 do 13 czerwca Rodzice rejestrują w systemie i składają wniosek o przyjęcie do klasy I sportowej. Od 12 czerwca, godz. 16.00 do 17 czerwca, do godz. 20.00 Rodzice wypełniają i zapisują wniosek lub zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

    Od 14 czerwca do 16 czerwca Próba sprawności fizycznej dla dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

    17 czerwca, godz. 10.00 Informacja o wynikach próby sprawności fizycznej – kto ją zaliczył.

    26 czerwca godz. 13.00 Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

    Od 26 czerwca od godz. 13.00 do 1 lipca do godz. 10.00 Rodzice składają potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

    2 lipca godz. 13.00 Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych.

    Od 2 lipca Procedura odwoławcza. 30 sierpnia Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

    Uczniowie są zapisywani poprzez linki zamieszczone na stronie Biura Edukacji https://edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram-rekrutacji

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie
   • sekretariat.sp112@eduwarszawa.pl
   • 022 741- 62 - 00, 022 741- 62 - 01
   • SP 112 ul. Zaułek 34 Warszawa
    03-287 Warszawa
    Poland
   • Inspektor IOD: Anna Żebrowska-Kaczyńska, z-ca Anna Mroczkowska
    inspektor@dbfo.waw.pl
   • Strona www aszpilska@eduwarszawa.pl
   • https://tlumacz.migam.org/warszawa-szkola-podstawa-z-oddzialami-integracyjnymi-nr-112-im-m-kownackiej-zaulek-34
  • Logowanie