• Rekrutacja do klas II-VIII

    Rekrutacja do starszych klas (II-VIII) dla dzieci zamieszkałych w rejonie szkoły odbywa się w tradycyjny sposób – aby zgłosić dziecko należy wypełnić kartę przyjęcia dostępną w zakładce „Dokumenty” i dostarczyć do sekretariatu wraz z aktem urodzenia dziecka (do wglądu). Dzieci rejonowe przyjmowane są do szkoły „z urzędu”.

    W przypadku dzieci spoza rejonu należy wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły. Do wniosku można dołączyć na piśmie prośbę o przyjęcie wraz z uzasadnieniem. Druk dostępny jest w zakładce „Dokumenty”. O przyjęciu dziecka decyduje dyrektor szkoły.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie
   • sekretariat.sp112@eduwarszawa.pl
   • 022 741- 62 - 00, 022 741- 62 - 01
   • SP 112 ul. Zaułek 34 Warszawa
    03-287 Warszawa
    Poland
   • Inspektor IOD: Anna Żebrowska-Kaczyńska, z-ca Anna Mroczkowska
    inspektor@dbfo.waw.pl
   • Strona www Agnieszka Szymańska
  • Logowanie