• Wybory w r. szkolnym 2022/2023:


     1. Z przyjemnością informuję, że przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w równych, tajnych bezpośrednich wyborach została, w bieżącym roku szkolnym, uczennica klasy 8E- Aleksandra Stawska. Uczennica będzie także reprezentowała naszą szkołę w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Białołęka. Gratulujemy!
     Dziękujemy dyrekcji szkoły- Urszuli Orzechowskiej, psychologowi- Annie Jurczak-Nowakowskiej, Arturowi Wójcikowskiemu (rejestracja fotograficzna) oraz przedstawicielom klas za przybycie na spotkanie wyborcze, a kandydatom na reprezentantów SU - za prezentacje programów wyborczych. Na spotkaniu zabrakło przedstawicieli klas: 5C, 6b i 6d.

     Powodzenia!
     2. Wybory Opiekuna SU
     Już we wrześniu nowo wybrani reprezentanci SU przeprowadzili krótkie wywiady z nauczycielami, celem wytypowania kandydatów na OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO i RZECZNIKA PRAW DZIECKA . Na zebraniu przewodniczących klas i rady SU w dniu 28.09 zostało zaproponowanych 12 nauczycieli-kandydatów na opiekuna i rzecznika. Ostatecznie wyłoniono 3 kandydatów. W dniach 5-6.10 22 odbyło się głosowanie uczniów, które wyłoniło nowego opiekuna SU i rzecznika. W nowym roku szkolnym opiekunem została nauczycielka historii: Magda Wilczyńska, jej zastępcą psycholog szkolny - Anna Jurczak Nowakowska a rzecznikiem praw ucznia został nauczyciel historii –Jerzy Zemanek.
     3. Dziękujemy!
     Dotychczasowy Opiekun Samorządu Uczniowskiego Marzenna Marciniak, która pełniła tę funkcję przez 10 lat oraz zastępca Małgorzata Topczewska życzą nowo wybranym owocnej pracy oraz dziękują wszystkim tym, którzy współpracowali z
     SU i przyczyniali się do rozwoju samorządności w naszej szkole, a tym samym sprawiali, że nasze szkolne życie było bardziej urozmaicone, weselsze. Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrekcji szkoły, przewodniczącej Rady Rodziców: pani Sylwii Bednarczyk, zespołów przedmiotowych nauczycieli oraz zaangażowanych w działania uczniów. Dnia 13.10 odbyło się spotkanie Rady SU, przewodniczącego klas 5-8 z opiekunami SU i wicedyrektorem A. Elbe. Uczniowie zaznajomili się z prawami i obowiązkami wynikającymi z regulaminu SU, poczynili wstępne ustalenia. Tego dnia M. Marciniak podziękowała uczniom za współpracę, pogratulowała zwycięstwa w wyborach p. Magdzie Wilczyńskiej. dyrekcja wrećzyla dyplom ustępującemu opiekunowi SU a uczniowie oklaskami podziękowali jej za współpracę. 
     4. Światowy Dzień Porażenia Mózgowego
     Samorząd Uczniowski rozpropagował akcję solidarności z osobami niepełnosprawnymi z okazji Światowego Dnia Świadomości Dziecięcego Porażenia Mózgowego. Tego dnia, wszyscy uczniowie szkoły zostali zachęceni do ubiorów,
     dodatków w kolorze zielonym. Symbolem i jednocześnie gestem solidarności z chorującymi jest właśnie kolor zielony, będący kolorem nadziei. Byliśmy solidarni i przyłączyliśmy się do akcji! Tego dnia świeciliśmy na zielono!
     M. Marciniak
     5. Kalendarz działań samorzadu Kalendarz_dzialan_samorzadu.pdf

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie
   • sekretariat.sp112@eduwarszawa.pl
   • 022 741- 62 - 00, 022 741- 62 - 01
   • SP 112 ul. Zaułek 34 Warszawa
    03-287 Warszawa
    Poland
   • Inspektor IOD: Anna Żebrowska-Kaczyńska, z-ca Anna Mroczkowska
    inspektor@dbfo.waw.pl
   • Strona www Agnieszka Szymańska
  • Logowanie