• Rekrutacja do klas siódmych dwujęzycznych 2024/2025

    Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych (klasa VII) przeprowadzona będzie podobnie jak w roku ubiegłym za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.

    Od 13 maja

    Kandydaci i rodzice mogą poznać w systemie ofertę szkół podstawowych, które będą prowadziły oddziały dwujęzyczne. Nie mogą jeszcze rejestrować wniosków.

    [!] Loginem jest PESEL kandydata, kandydaci nie muszą brać żadnych loginów i haseł ze szkoły.

    Od 20 maja  do 3 czerwca, do godz. 15.00

    Kandydaci, ubiegający  się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego, wypełniają wniosek on-line w systemie oraz tworzą listę preferencji szkół i oddziałów.

    Od 20 maja do 4 czerwca, do godz. 15.00

    Rodzice kandydatów drukują i podpisują wniosek. Dołączają:

    • dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów ustawowych,
    • swoje oświadczenie, w której szkole aktualnie uczy się kandydat (nie trzeba go potwierdzać w szkole).

    Rodzice lub kandydat składają wniosek w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

    Listę dokumentów, które potwierdzają spełnienie kryteriów ustawowych, umieściliśmy pod harmonogramem.

    Rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty i oświadczenia przez elektroniczny system rekrutacji – jeśli podpisane są profilem zaufanym.

    [!] Jeśli szkoła pierwszego wyboru nie otrzyma w terminie wydrukowanego i podpisanego przez rodziców wniosku, kandydat nie weźmie udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.

    7 czerwca godz. 9.00

    Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w szkole podstawowej, którą rodzice i kandydaci umieścili na pierwszym miejscu na liście preferencji. Jest to tzw. szkoła pierwszego wyboru.

    12 czerwca godz. 13.00

    Komisja rekrutacyjna przekazuje informację o wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych. Rodzice kandydatów i kandydaci mogą również sprawdzić wynik po zalogowaniu się do systemu.

    Od 13 czerwca do 14 czerwca, do godz. 15.00

    Rodzice kandydatów mogą zmienić decyzję, którą szkołę wybierają oraz kolejność grup rekrutacyjnych.

    Aby wprowadzić zmianę do systemu, rodzic:

    • składa pisemne anulowanie wniosku w szkole podstawowej pierwszego wyboru;
    • wprowadza do systemu zmiany (np. zmienia kolejność grup lub dodaje lub usuwa grupy rekrutacyjne).

    Od 13 czerwca do 14 czerwca, do godz. 15.00

    Rodzice kandydatów mogą zmienić decyzję, którą szkołę wybierają oraz kolejność grup rekrutacyjnych.

    Aby wprowadzić zmianę do systemu, rodzic:

    • składa pisemne anulowanie wniosku w szkole podstawowej pierwszego wyboru;
    • wprowadza do systemu zmiany (np. zmienia kolejność grup lub dodaje lub usuwa grupy rekrutacyjne).

    Od 13 czerwca do 14 czerwca, do godz. 15.00

    Rodzice kandydatów, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych nie złożyli wniosku w terminie, wypełniają wniosek w systemie oraz tworzą listę preferencji szkół i oddziałów.

    Od 13 czerwca do 17 czerwca, do godz. 15.00

    Rodzice kandydatów, którzy chcą zmienić listę preferencji lub nie złożyli wniosku w pierwszym terminie, drukują i podpisują wniosek. Dołączają:

    • dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów ustawowych,
    • swoje oświadczenie, w której szkole aktualnie uczy się kandydat (nie trzeba go potwierdzać w szkole).

    Rodzice lub kandydat składają wniosek w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

    Listę dokumentów, które potwierdzają spełnienie kryteriów ustawowych, umieściliśmy pod harmonogramem.

    [!] Jeśli szkoła pierwszego wyboru nie otrzyma w terminie wydrukowanego i podpisanego przez rodziców wniosku, kandydat nie weźmie udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.

    19 czerwca godz. 9.00

    Kandydaci, którzy nie przystąpili do sprawdzianu predyspozycji językowych w pierwszym terminie, piszą ten sprawdzian w szkole podstawowej, umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji. Jest to tzw. szkoła pierwszego wyboru.

    20 czerwca godz. 13.00

    Komisja rekrutacyjna przekazuje informację o wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych. Rodzice kandydatów i kandydaci mogą również sprawdzić wynik po zalogowaniu się do systemu.

    Od 20 czerwca do 25 czerwca, do godz. 12.00

    Kandydaci lub ich rodzice wprowadzają do systemu oceny kandydatów z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego.

    Kandydaci lub rodzice kandydatów, którzy mają świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem, wprowadzają tę informację do systemu.

    Od 24 czerwca do 26 czerwca, do godz. 15.00

    Rodzice kandydatów lub kandydaci składają kserokopię świadectwa promocyjnego do klasy VII w szkole pierwszego wyboru.

    [!] Jeśli szkoła podstawowa pierwszego wyboru nie otrzyma w terminie kserokopii świadectwa, kandydat nie weźmie udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.

    1 lipca godz. 13.00

    Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów, którzy się zakwalifikowali i którzy nie uzyskali kwalifikacji.

    Od 1 lipca od godz. 13.00 do 3 lipca do godz. 15.00

    Rodzice potwierdzają wolę uczęszczania kandydata do danego oddziału dwujęzycznego. Aby to zrobić, rodzice lub kandydat składają oryginał świadectwa promocyjnego do klasy VII.

    [!] Szkoła nie przyjmie kandydata do oddziału dwujęzycznego, jeśli nie otrzyma w terminie oryginału świadectwa.

    4 lipca godz. 13.00

    Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów, których szkoły przyjęły i którym odmówiły przyjęcia.

    Procedura odwoławcza

    Od 4 lipca po godz. 13.00

    • Rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem uzasadnienia odmowy przyjęcia. Mają na to 3 dni od dnia ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
    • Rodzice mogą odwołać się do dyrektora  szkoły na rozstrzygnięcie komisji rekrutacyjnej. Mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
    • Na rozstrzygniecie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

    Postępowanie uzupełniające

    4 lipca od godz. 15.00

    • Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc w oddziałach dwujęzycznych.
    • Rekrutacja uzupełniająca – odbywa się ona bezpośrednio w szkołach, które mają wolne miejsca.

     

    Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024

    https://edukacja.um.warszawa.pl/zasady-naboru

    Harmonogram_KANDYDATA_2024.docx

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie
   • sekretariat.sp112@eduwarszawa.pl
   • 022 741- 62 - 00, 022 741- 62 - 01
   • SP 112 ul. Zaułek 34 Warszawa
    03-287 Warszawa
    Poland
   • Inspektor IOD: Anna Żebrowska-Kaczyńska, z-ca Anna Mroczkowska
    inspektor@dbfo.waw.pl
   • Strona www aszpilska@eduwarszawa.pl
   • https://tlumacz.migam.org/warszawa-szkola-podstawa-z-oddzialami-integracyjnymi-nr-112-im-m-kownackiej-zaulek-34
  • Logowanie