• WYCHOWYWAĆ TO KOCHAĆ I WYMAGAĆ !      Uczniowie w świetlicy mają opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

     Nauczyciele oprócz wyższych studiów pedagogicznych mają także ukończone kursy m.in metod pracy z grupą, metod aktywizujących, plastyczne i inne.

      

     NASZE MOTTO:

     W NASZEJ ŚWIETLICY JEST ZAWSZE PRZYJEMNIE,
     LUBIĘ BYĆ TUTAJ PO LEKCJACH CODZIENNIE. 
     TUTAJ CZYTAMY, ŚPIEWAMY, MALUJEMY
     I DOMY Z KLOCKÓW CZĘSTO BUDUJEMY. 
     TUTAJ PRZYJACIÓŁ SWOICH SPOTYKAMY 
     I ZAWSZE RADOŚĆ W SERDUSZKACH MAMY      

      

                                                                   

     Zajęcia prowadzone w świetlicy: 

     • Dzieci uczęszczające do świetlicy:
      • -rozwijają umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, szycie, malowanie mydłem, origami i inne);
      • -rozbudzają zainteresowania czytelnicze (czytanie prasy, wierszy, własne próby literackie, konkursy, spotkania czytelnicze, inscenizacje);

      • -wzbogacają posiadane wiadomości, zaspokajają ciekawość świata (czytanie książek, albumów, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki, gry i zabawy dydaktyczne i edukacyjne);
      • -kształtują umiejętności : wypowiadania się na zadany i dowolny temat (rozmowy z uczniami, pogadanki, zabawy typu – „dokończ zdanie”, „nazwa na daną literę” i inne);
      • -kształtują umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie   i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, redagowanie gazetki świetlicowej, odrabianie prac domowych);
      • -kształtują ekspresję ruchową (zabawy taneczne, mini disco);
      • -zwiększają sprawność fizyczną ( gry i zabawy zręcznościowe);

      • -relaksują ( relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów);  kształtują umiejętność współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.        

     Wewnętrzny Regulamin świetlicy

     Świetlica jest czynna od godziny 7.00 do godz.17.30.
     W świetlicy obowiązuje obuwie zmienne.
     Idziemy do świetlicy zaraz po zajęciach lekcyjnych.
     Estetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.
     Tornistry pozostawiamy w wyznaczonym miejscu.
     Lubimy porządek i czystość.
     Informujemy nauczyciela dyżurującego o wyjściu ze świetlicy.
     Chętnie uczestniczymy w zajęciach proponowanych przez nauczyciela.
     Absolutnie nie dotykamy cudzych rzeczy.


     Jesteśmy kulturalni.
     Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.
     Każdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu.

     Dbamy o piękny język polski.
     Odrabiamy starannie prace domowe.
     Musimy przestrzegać regulaminu świetlicy, aby wszystkim było w niej dobrze.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie
   • sekretariat.sp112@eduwarszawa.pl
   • 022 741- 62 - 00, 022 741- 62 - 01
   • SP 112 ul. Zaułek 34 Warszawa
    03-287 Warszawa
    Poland
   • Inspektor IOD: Anna Żebrowska-Kaczyńska, z-ca Anna Mroczkowska
    inspektor@dbfo.waw.pl
   • Strona www aszpilska@eduwarszawa.pl
   • https://tlumacz.migam.org/warszawa-szkola-podstawa-z-oddzialami-integracyjnymi-nr-112-im-m-kownackiej-zaulek-34
  • Logowanie