• Informacje


    •  W naszej szkole integracja rozpoczęła się w roku 2010, wtedy to powołano I klasę integracyjną.  Od tej pory w szkole działa prężnie pomoc zarówno dla dzieci jak i rodziców:

     – psychologa, pedagoga, terapeuty, pedagoga specjalnego, terapia SI.

     Zalety kształcenia integracyjnego:

     –  zaspokojenie indywidualnych potrzeb społecznych i edukacyjnych każdego dziecka

     –  zapewnienie każdemu dziecka poczucia bezpieczeństwa i akceptacji

     –  kształtowanie pozytywnych cech osobowości

     –  kształtowanie samodzielności uczniów niepełnosprawnych

     –   przygotowanie dzieci niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie

     –   opieka dwóch pedagogów

     –  mała liczebność grupy

     –  kontakt dzieci zdrowych z ich niepełnosprawnymi kolegami wzmacniający  poczucie tole­rancji dla cudzej odmienności i niedoskonałości.

     Główne zasady integracji:

     1. Integracji nie można narzucać i do niej zmuszać
     2. Integracja to nie tylko 15-20 uczniów i dwóch nauczycieli
     3. W integracji musi uczestniczyć cała szkoła
     4. Integracji można i trzeba się uczyć
     5. Integracja zaczyna się w sercu człowieka 
      Co to jest klasa integracyjna? Liczebność w klasach integracyjnych nie powinna przekraczać 20 uczniów, w tym 3-5 uczniów o słabszej kondycji fizycznej bądź umysłowej. Grupę integracyjną prowadzi dwóch pedagogów – nauczyciel wiodący (nauczyciel przedmiotu) oraz pedagog specjalny (nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym), którzy na zasadach partnerskich współpracują ze sobą. W klasie integracyjnej stosuje się indywidualizowanie oceniania oraz prowadzi się umiejętne rozmowy z uczniami na temat możliwości edukacyjnych uczniów. Wtedy uczniowie zdrowi dostrzegają włożony wysiłek i wspierają w kolejnych działaniach swoich niepełnosprawnych rówieśników, a to z pewnością jest korzystne dla wszystkich.

       

      „Do klasy integracyjnej chodzą dzieci, które wiedzą na czym polega integracja. Wiedzą, że chodzą też dzieci, które mają problemy. Dzieci nawzajem sobie pomagają. Nie ma wyśmiewania…”

      Zuzia, lat 9 (uczennica klasy integracyjnej)

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie
   • sekretariat.sp112@eduwarszawa.pl
   • 022 741- 62 - 00, 022 741- 62 - 01
   • SP 112 ul. Zaułek 34 Warszawa
    03-287 Warszawa
    Poland
   • Inspektor IOD: Anna Żebrowska-Kaczyńska, z-ca Anna Mroczkowska
    inspektor@dbfo.waw.pl
   • Strona www Agnieszka Szymańska
  • Logowanie