• Informacje


    •  W naszej szkole integracja rozpoczęła się w roku 2010, wtedy to powołano I klasę integracyjną.  Od tej pory w szkole działa prężnie pomoc zarówno dla dzieci jak i rodziców:

     – psychologa, pedagoga, terapeuty, pedagoga specjalnego, terapia SI.

     Zalety kształcenia integracyjnego:

     –  zaspokojenie indywidualnych potrzeb społecznych i edukacyjnych każdego dziecka

     –  zapewnienie każdemu dziecka poczucia bezpieczeństwa i akceptacji

     –  kształtowanie pozytywnych cech osobowości

     –  kształtowanie samodzielności uczniów niepełnosprawnych

     –   przygotowanie dzieci niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie

     –   opieka dwóch pedagogów

     –  mała liczebność grupy

     –  kontakt dzieci zdrowych z ich niepełnosprawnymi kolegami wzmacniający  poczucie tole­rancji dla cudzej odmienności i niedoskonałości.


     Główne zasady integracji:

     1. Integracji nie można narzucać i do niej zmuszać
     2. Integracja to nie tylko 15-20 uczniów i dwóch nauczycieli
     3. W integracji musi uczestniczyć cała szkoła
     4. Integracji można i trzeba się uczyć
     5. Integracja zaczyna się w sercu człowieka 
      Co to jest klasa integracyjna? Liczebność w klasach integracyjnych nie powinna przekraczać 20 uczniów, w tym 3-5 uczniów o słabszej kondycji fizycznej bądź umysłowej. Grupę integracyjną prowadzi dwóch pedagogów – nauczyciel wiodący (nauczyciel przedmiotu) oraz pedagog specjalny (nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym), którzy na zasadach partnerskich współpracują ze sobą. W klasie integracyjnej stosuje się indywidualizowanie oceniania oraz prowadzi się umiejętne rozmowy z uczniami na temat możliwości edukacyjnych uczniów. Wtedy uczniowie zdrowi dostrzegają włożony wysiłek i wspierają w kolejnych działaniach swoich niepełnosprawnych rówieśników, a to z pewnością jest korzystne dla wszystkich.

       

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie
   • sekretariat.sp112@eduwarszawa.pl
   • 022 741- 62 - 00, 022 741- 62 - 01
   • SP 112 ul. Zaułek 34 Warszawa
    03-287 Warszawa
    Poland
   • Inspektor IOD: Anna Żebrowska-Kaczyńska, z-ca Anna Mroczkowska
    inspektor@dbfo.waw.pl
   • Strona www aszpilska@eduwarszawa.pl
   • https://tlumacz.migam.org/warszawa-szkola-podstawa-z-oddzialami-integracyjnymi-nr-112-im-m-kownackiej-zaulek-34
  • Logowanie