• Konkursy w r. szkolnym 2022/2023


     1. Konkurs informatyczno-matematyczny: https://www.instalogik.pl/ 
     Zespół Informatyczny

     2. Konkurs z j. obcych: Rozwijanie umiejętności językowych jest zarówno koniecznością, jak i prawem KAŻDEGO z Nas – takie jest jedno z najważniejszych przesłań Europejskiego Dnia Języków. Zasadniczym celem obchodów Dnia Języków jest podnoszenie świadomości w zakresie:- bogactwa i różnorodności językowej Europy, które należy pielęgnować i rozszerzać;- potrzeby zwiększania zakresu nauczanych języków (także tych mniej znanych i używanych), co skutkować będzie rozszerzeniem wielojęzyczności;- potrzeby osiągania przez obywateli pewnego zaawansowania w zakresie co najmniej dwóch języków, poza swoim własnym, tak aby mogli w pełni wykorzystać swój potencjał jako obywatele demokratycznej Europy. Dlatego też zespół nauczycieli języków obcych ogłasza konkurs promujący Europejski Dzień Języków. Należy wykonać plakat przedstawiający idiom lub idiomy językowe z różnych państw (w oryginalnym języku, z dyskretnie przetłumaczonym na język polski znaczeniem lub polskim odpowiednikiem). Prace proszę oddać do 26 września do swojego nauczyciela języka obcego. Pracę należy podpisać na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz klasą. Najlepsze prace zostaną nagrodzone! Małgorzata Siwiec

     3. Konkurs z j. obcych: Zapraszamy uczniów klas 4 - 8 do udziału w konkursie z okazji Europejskiego Dnia Języków obchodzonego 26 września. Tematyka prac plastycznych (plakaty, kolaże, itd.): Idiomy i Przysłowia w różnych językach. Prosimy prace oddawać nauczycielom języków obcych do 26.09.2022 (poniedziałek). Uczniowie klas młodszych 1-3 również zapraszamy do zabawy. W ich przypadku prace składamy do Anny Jędruszak do 26.09.2022. Za udział uczniowie otrzymają pozytywne uwagi z zachowania. Laureaci mogą liczyć na oceny wpisane do Librusa. Ogłoszenie wyników po 26.09.2022. Anna Jędruszak

     4. Konkurs historyczny: Zapraszamy na konkurs "NIEPODLEGŁA" organizowany przez: MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE. Konkurs złożony jest z dwóch etapów: szkolny oraz muzealny. Najlepsze prace, które przejdą etap szkolny zostaną wysłane do muzeum.CELE KONKURSU:- Zapoznanie z problematyką odzyskania i obrony przez Polskę niepodległości- Przybliżenie postaci zaangażowanych w walkę o wolność kraju w XIX i XX wieku- Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego.- Udokumentowanie obchodów kolejnych rocznic odzyskania niepodległości. 
     Co należy zrobić na konkurs?– grę planszową. Zaprojektuj grę planszową, dotyczącą: "Twórców Niepodległości Państwa Polskiego". W skład gry powinny wchodzić: opis gry z określeniem zadań i reguł oraz elementy pozwalające na grę, wedle określonych w opisie reguł.– pracę fotograficzną: "Moje spojrzenie na Niepodległość" ilustrująca miejsca pamięci oraz wkład Polaków w odzyskanie Niepodległości (od 3 do 6 zdjęć, rozdzielczość 2 MB, przesłana mailem na adres m.wilczynska@eduwarszwa.pl) 
     Wszystkie prace zgłaszane na konkurs powinny być oryginalne, tj. opracowane samodzielnie i nie nagrodzone wcześniej w innych konkursach. Do konkursu kwalifikują się wyłącznie prace indywidualne. W razie wątpliwości lub problemów merytorycznych można skonsultować się z nauczycielami historii. Wszystkie prace powinny być odpowiednio podpisane: imię i nazwisko uczestnika, klasa.
     Prace należy dostarczyć do 10 października do nauczycieli historii (do sali F03 lub F103). W razie pytań lu
     b wątpliwości pozostajemy do dyspozycji. Zespół Historyków

     5. Konkurs z reglii: Regulamin konkursu: Biblijna Akademia Najmłodszych, I. CELE: Pogłębienie wiedzy biblijnej i znajomości Pisma Świętego. II. ORGANIZATORZY: Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej,
     Katolicki Ośrodek Apostolatu Biblijnego. III. UCZESTNICY - uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych. IV. ZASADY ORGANIZACYJNE: 1. Konkurs trwa w parafiach od 2 października 2022 roku (1. seria pytań) do 2 kwietnia 2023 roku (20. seria pytań). Finał odbędzie się 13 maja 2023 roku w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Konkurs ma charakter archidiecezjalny, chociaż realizowany jest w parafiach. Polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pięć pytań testowych dotyczących znajomości tekstu Ewangelii przeznaczonej na daną niedzielę. 2. W poniedziałki według poniższego terminarza będą wywieszane w gablocie religijnej (obok sali B 102) teksty niedzielnych Ewangelii i 5 pytań testowych. 3. Podpisane przez siebie kartki z odpowiedziami dzieci oddają (najpóźniej do piątku) pani Anicie Wójcik według poniższego wzoru: Imię i nazwisko, klasa, numer serii pytań (jest 20 serii), odpowiedzi: np. 1 – a, 2 – d itp. 4. Punkty za trafne odpowiedzi są systematycznie zliczane przez cały rok. W ten sposób tworzy się praktyczna lista uczestników Akademii. W przypadku większej liczby osób, które uzyskają maksymalnie 100 punktów, odbędzie się test sprawdzający, który będzie miał na celu wyłonienie 3 finalistów etapu szkolnego. Seria pytań Poniedziałek (daty wywieszania pytań testowych) 1 3 października
     Rozpoczęcie BAN 2023 
     2 10 października, 3 17 października, 4 24 października, 5 7 listopada, 6 14 listopada, 7 21 listopada, 8 28 listopada, 9 5 grudnia, 10 12 grudnia
     11 9 stycznia 2023, 12 16 stycznia, 13 23 stycznia, 14 30 lutego, 15 6 lutego, 16 6 marca, 17 13 marca, 18 20 marca, 19 27 marca
     20 3 kwietnia - Ostatnia seria pytań.  Koniec etapu szkolnego – 7 kwietnia - ostateczny termin przynoszenia odpowiedzi do ostatniej serii pytań.  Finał szkolny - 17 kwietnia 2023 - ogłoszenie wyników 3 najlepszych uczestników z naszej szkoły.  Finał i Gala finałowa odbędzie się w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej - sobota – 13 maja 2023 – godz. 10.00 – 13.00. Podczas finału Laureaci piszą test z pytań, na które odpowiadali w ciągu roku szkolnego, następie test jest sprawdzany (pytania i odpowiedzi będą dostępne na stronie: www.koab.pl). Anita Wójcik


     6. Konkurs z przyrody/biologii: Międzynarodowy Dzień Drzewa
     "O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa" pisał Leopold Staff. 10 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Drzewa. Celem tego święta jest podniesienie świadomości ludzi na świecie jak wielkim skarbem są dla ludzkości drzewa i jak wielką rolę odgrywają w naszym życiu. Z tej okzaji zapraszamy miłośników tych pięknych i okazałych roślin do wzięcia udziału w szkolnym konkursie ,,Znawca drzew”. Cele konkursu: -Zapoznanie się z drzewami, które możemy spotkać na terenie Polski.
     -Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wspieranie uzdolnień uczniów. -Kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody.
     Zakres tematyczny: Rodzime i obce gatunki drzew wystepujące na terenie Polski. Forma konkursu:
     Test - rozpoznawanie po pokroju ,liściach, owocach, szyszkach gatunków drzew występujących w Polsce.
     Czas przeznaczony na rozwiązanie testu - max. 35min. Uczestnicy: Konkurs skierowany jest do uczniów kl.V-VIII
     Warunki uczestnictwa:
     Telefon z dostępem do internetu.
     Zgłoszenia do konkursu prosimy kierować na adres:
     KTomalak@eduwarszawa.pl
     SLopinska@eduwarszawa.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10.X.
     Konkurs odbędzie się 13.X (czwartek) na 6 godz. lekcyjnej (12:55-13:40) w sali D04.
     Nagrody:
     Uczestnicy, którzy zdobędą z testu:
     98-100% otrzymają ocenę celującą z biologii.
     88-97% ocenę bardzo dobrą.
     W przygotowaniu do konkursu pomocne będą materiały dostępne pod linkami:
     https://www.drzewapolski.pl/
     https://www.poznajemydrzewaikrzewy.pl/atlas-lisci/
     https://www.wlin.pl/las/atlas-drzew-i-krzewow/atlas-drzew/
     Wyniki konkursu zostaną podane za pośrednictwem dziennika librus do końca października. Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy wysokich wyników. Organizatorzy: Katarzyna Tomalak, Sylwia Łopińska


     7. Konkurs dla klas I-III Barwy jesieni:
     Zgłoszenia do 25.11.2022 r. Ideą konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno otaczającego nas świata, czyli świata przyrody, a przede wszystkim urokliwej pory roku, jaką jest jesień. Przybliżenie piękna tej pory roku ułatwiają bliżej poznane i popularyzowane techniki plastyczne, które w wydaniu dzieci są bardziej wyjątkowe.
     Regulamin konkursu:
     *praca plastyczna wykonana w formacie A4 techniką dowolną,
     *kategorie wiekowe - kl. I-III,
     *kryteria oceny - oryginalność pomysłu, estetyka wykonania pracy;
     *każda praca powinna zawierać na odwrocie: imię, nazwisko, klasa;
     *termin składania prac - do 25.11.2022r.
     Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi 30.11.2022 o godz. 13.40 w sali D03. Prace należy składać do organizatora konkursu : Sylwii Sutkowskiej, Moniki Jakoniuk, Grażyny Gazdy - sala D03. Koordynatorzy konkursu.

     8. Konkurs "Złote myśli" - uczniowie I-VIII
     Drodzy Uczniowie, czy memy muszą być jedynie prześmiewcze lub wulgarne? Oczywiście, że NIE! Czy memy mogą inspirować i motywować? TAK! Czy macie lepsze, bardziej oryginalne pomysły? Na pewno TAK! Zatem czekamy na wasze prace! Ogłaszamy konkurs pt. ZŁOTE MYŚLI na wykonanie obrazka z pasującym do niego cytatem/ myślą/przesłaniem. Warunkiem koniecznym jest praca wykonana ręcznie (obrazek wykonany kredkami, farbami,  itp. z hasłem/motto/cytatem), format A4. Prace należy wykonać do 30 listopada i przynieść do pokoju pedagogów B101. Najciekawsze prace, będą zdobić pokój pedagogów! Przewidziane są również drobne niespodzianki. Uczniowie otrzymają także pochwałę wpisaną do Librusa. Regulamin konkursu:
     I. CELE: Kształtowanie u uczniów postaw empatycznych, rozwijanie kreatywności, wzbudzenie refleksji nad wartościami uniwersalnymi.
     II. ORGANIZATORZY:  Monika Modrzewska, Judyta Beneke, Edyta Górniak- Pomykała 
     III. UCZESTNICY - uczniowie klas I-VIII
     IV. ZASADY ORGANIZACYJNE:  Konkurs trwa do 30 listopada, rozstrzygnięcie konkursu 7 grudnia o godzinie 11:30 w sali B101.

     9. Konkurs "Z baśniowego kufra" - klasy I-III
     Serdecznie zapraszamy uczniów z klas 1-3 uczęszczających do świetlicy szkolnej do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Z baśniowego kufra".Każdy uczestnik konkursu będzie miał za zadanie wykonać w formie przestrzennej jeden magiczny przedmiot z baśni, legendy lub bajki. Wielkość pracy konkursowej oraz materiały wykorzystane do jej wykonania są dowolne.Każda praca konkursowa powinna być oznaczona metryczką (imię i nazwisko ucznia, klasa oraz nazwa magicznego przedmiotu, autor i tytuł utworu).Gotowe prace prosimy przynosić do wychowawców świetlicy (sala C-02) do 24 listopada 2022 r. Więcej informacji w poniższym linku oraz u wychowawców świetlicy: https://swietlicasp112.wordpress.com/2022/11/03/konkursy/

     10. Konkurs z j. hiszpańskiego: klasy I-VIII Zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-8 do udziału w konkursie fotograficznym z języka hiszpańskiego "Soy famoso, soy famosa" :D Należy ucharakteryzować się na podobieństwo sławnego: aktora/aktorki, sportowca, artysty/artystki, odkrywcy (było ich bardzo wielu jak Kolumb, Claudio Pizarro, itd), piosenkarza/piosenkarki, itp., pochodzącego/ pochodzącej z kraju hiszpańskojęzycznego, lub Hiszpanii, i zrobić sobie zdjęcie, które należy przysłać na adres: malgorzata.siwiec@eduwarszawa.pl (w wiadomości należy napisać swoje imię i nazwisko, klasę oraz imię i nazwisko osoby, za którą się przebraliście wraz z nazwą kraju, z którego ona pochodzi). Zdjęcia oceniane będą pod kątem oryginalności sławnej osoby, którą wybrał uczeń oraz charakteryzacji, którą wykona :)  Na zdjęcia czekamy do końca listopada!  W mailu ze zdjęciem proszę napisać, czy zgadzacie się na jego publikacje na fanpage fb naszej szkoły oraz jej stronie internetowej:) Zapraszamy do zabawy :D Nauczyciele j. hiszpańskiego

     11. Konkurs z odżywiania - klasy IV-VIII Zapraszamy do konkursu, który ma na celu zwrócenie uwagi na zdrowe odżywianie wśród dzieci i dorosłych. Skierowany jest do klas 4-8. Do 30.11.2022 wykonajcie plakat na klasę z własnym zdjęciem zdrowego fast fooda! Forma jest dowolna. Opiszcie dodatkowo jego wartości odżywcze. Zapraszamy, zespół przyrodniczy

     12. Konkurs plastyczny - świetlica: klasy I-IV: „Najpiękniejszy zimowy krajobraz”. Celem głównym jest stworzenie obrazu ukazującego pejzaż w zimowej szacie. Cele szczegółowe: Zapoznanie z charakterystycznymi cechami pory zimowej Uwrażliwienie na uroki i niebezpieczeństwa zimy Rozwój kreatywności, indywidualności, oryginalności i wyobraźni Poznanie interesujących technik plastycznych Zasady uczestnictwa: Prace o formacie A-3 lub A-4 mogą być wykonane w następujących technikach:
     Farby Pastele Collage: wklejanie ilustracji, tkanin i innych materiałów, łączenie różnych technik, faktur a także struktur na jednej płaszczyźnie. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie dzieci z klas 1, 2, 3 i 4, zapisane do świetlicy szkolnej.
     Podpisane na odwrocie prace: imię, nazwisko i klasa, prosimy dostarczyć najpóźniej do 3 lutego 2023 r. Składamy je w sali C- 02 u nauczycieli świetlicy. Do pracy plastycznej należy dołączyć zgodę rodziców lub opiekunów na udział dziecka w konkursie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt, jeśli mają pytania, w celu ustalenia szczegółów oraz odbioru oświadczeń uczestnika dotyczących powyższego konkursu. Życzymy Szczęśliwego Nowego Roku. Organizator: Katarzyna Bojarska Kontakt: k.bojarska@eduwarszawa.pl
     Współpraca: Wychowawcy świetlicy.

     13.  Konkurs z j. angielskiego-klasy IV-VIII:
     Z przyjemnością zapraszamy uczniów do udziału w XVII-ej edycji konkursu "RHYMES & SONGS FESTIVAL” Tematem przewodnim w r. szk. 2022/23 jest TECHNOLOGIA w myśl hasła: „Niech moc technologii będzie z Tobą” “Que el poder de la tecnología te acompañe” “Möge die Macht der Technologie mit dir sein” “Let the power of technology be with you” “Lascia che il potere della tecnologia sia con te” “Да пребудет с вами сила технологий” “Laissez la puissance de la technologie être avec vous” Podstawowe cele konkursu: - Rozwijanie zainteresowań i zdolności językowych uczniów Regulamin konkursu: Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe: kl. 1-4, II oraz kl. 5-8. Każda placówka może zgłosić uczestnictwo swoich uczniów w jednym lub w kilku językach obcych: (hiszpański/ niemiecki/ angielski/ włoski/ rosyjski/ francuski). Możliwe są także programy prezentujące utwory w kilku językach. Udział w konkursie jest bezpłatny  W konkursie uczniowie (pojedynczo lub grupowo) prezentują dowolny, max. 5-minutowy utwór (wiersz, piosenkę lub krótką formę teatralną) związany z tematem i hasłem konkursu. Nagrody i dyplomy dla laureatów oraz dla osób wyróżnionych przyznawane będą indywidualnie lub zespołowo, jeśli grupa uczniów prezentująca dany program będzie większa, niż 5 osób. Ocenie podlegać będą bogactwo leksykalne, intonacja, artykulacja, płynność wypowiedzi oraz efekty specjalne, które będą oddawać nastrój prezentowanego utworu. Treść prezentowanych w konkursie utworów jest dowolna. Jedynym wymogiem jest jej zgodność z hasłem i tematem konkursu, jego założeniami i celami. Mile widziane będą utwory własne, stworzone przez uczniów i/lub nauczycieli – zachęcamy do zabawy! Terminarz: Chęć udziału w konkursie uczniowie zgłaszają do uczących ich nauczycieli języków obcych do 2.12.22.
     Nauczyciele jęz. obcych zgłaszają kandydatów do opiekunów konkursu do dnia 6.12.22. Ostateczny termin zgłoszenia udziału szkoły w konkursie: 7 grudnia 2022. I etap wewnątrzszkolny odbędzie się: 9–13 stycznia 2023. Ostateczny termin zgłoszenia reprezentantów szkoły do udziału w finale: 16 stycznia 2023 II etap (finałowy): odbędzie się 3 marca 2023 III etap: Ogłoszenie wyników oraz podsumowanie konkursu: do końca kwietnia 2023 Zgłoszenie uczniów przez placówkę jest równoznaczne ze zgodą na umieszczenie wyników z imienną listą, a także zdjęć z przebiegu konkursu w Internecie. Opiekunowie konkursu będą musieli wysłać skany zgody (na przetwarzanie danych) rodziców/opiekunów, tych uczniów, którzy będą uczestniczyć w finale. Opiekunowie konkursu: Marzenna Marciniak i Małgorzata Topczewska

     14. Dzień Brajla konkurs 

     Zapraszamy wszystkich Uczniów do wzięcia udziału w konkursie związanym z alfabetem Brajla. Zadaniem konkursowym jest napisanie własnego imienia przy pomocy alfabetu Brajla wykorzystując przedmioty codziennego użytku. Można wykorzystać np.: wytłaczanki do jajek, piłeczki ping - pongowe, kulki plasteliny, opakowanie po pralinkach itp. Mile widziane własne pomysły. Prace konkursowe prosimy dostarczać do gabinetu E105. Konkurs trwa do 31.01.2023. D. Bereszczyński, K. Kuciński, A. Gradowska

     15. Konkurs historyczny- Nigdy więcej wojny - konkurs dla klas I-VIII

     Jako Zespół Historyków zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pt. "Nigdy więcej wojny". Tematem Konkursu jest twórcza interpretacja hasła: „Nigdy więcej wojny”. Uczestnicy powinni zaprezentować dowolne wydarzenie, postać, symbol lub miejsce, które miało istotny wpływ na kształtowanie losów naszej Ojczyzny w formie pracy plastycznej. Kilka ważnych informacji: - Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę wykonaną indywidualnie, organizator nie przyjmuje prac zbiorowych. - Technika prac plastycznych: dowolna praca płaska np., plakat, rysunek, praca malarska, wykonana ołówkiem, węglem, wyklejanka i inne (z wyjątkiem prac z materiałów sypkich). - Format prac plastycznych: A3, A4. - pracę należy dostarczyć nauczycielowi historii do 9.03. wraz z Kartą Zgłoszenia/Oświadczenia (załącznik nr 1). - Po więcej szczegółowych informacji zapraszam na stronę szkoły oraz nauczycieli historii. Uwaga! Informujemy, że konkurs został wpisany do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych przez Kuratorium Oświaty w 2023 r. ​ REGULAMIN-MAZOWIECKIEGO-KONKURSU-NIGDY-WIECEJ-WOJNY.docx

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie
   • sekretariat.sp112@eduwarszawa.pl
   • 022 741- 62 - 00, 022 741- 62 - 01
   • SP 112 ul. Zaułek 34 Warszawa
    03-287 Warszawa
    Poland
   • Inspektor IOD: Anna Żebrowska-Kaczyńska, z-ca Anna Mroczkowska
    inspektor@dbfo.waw.pl
   • Strona www Agnieszka Szymańska
  • Logowanie