• Nazwa projektu: Nowoczesna edukacja w białołęckich szkołach

    Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-j552/23

    Krótki opis projektu, jego cele i efekty:

    Projekt pt.: ”Nowoczesna edukacja w białołęckich szkołach” jest realizowany przez Dzielnicę Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera, województwo mazowieckie. Projektem objęte zostaną szkoły w Warszawie: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej (SP112), Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego (SP154) oraz Szkoła Podstawowa Nr 361 im. Papcia Chmiela (SP361) w okresie VII.2023–XII.2023. Wartość projektu: 514 129,38 zł, w tym wkład własny niefinansowy: 51 500,00 zł (ponad 10%).

    Cel główny projektu: Do 31.12.2023 wzrost u 96 uczniów (ucz.) (48 K) uczęszczających do SP112, SP154 i SP361 Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy (woj. mazowieckie) zdobędzie kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy poprzez udział w zajęciach dodatkowych oraz wzrost kompetencji 10 nauczycieli (8 K) poprzez udział w szkoleniach, jak również doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, TIK oraz indywidualizacji.

    Dofinansowanie UE: 411 303,50 zł

    W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

    1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
    2. Przyrodnicze laboratorium
    3. Język obcy
    4. Laboratorium kodowania
    5. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
    6. Pokaz Naukowy
    7. Laboratorium naukowe
    8. Robotyka

    Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie
   • sekretariat.sp112@eduwarszawa.pl
   • 022 741- 62 - 00, 022 741- 62 - 01
   • SP 112 ul. Zaułek 34 Warszawa
    03-287 Warszawa
    Poland
   • Inspektor IOD: Anna Żebrowska-Kaczyńska, z-ca Anna Mroczkowska
    inspektor@dbfo.waw.pl
   • Strona www aszpilska@eduwarszawa.pl
   • https://tlumacz.migam.org/warszawa-szkola-podstawa-z-oddzialami-integracyjnymi-nr-112-im-m-kownackiej-zaulek-34
  • Logowanie