• Wydanie i unieważnienie mLegitymacji

     1. mLegitymacja jest wydawana na wniosek rodziców ucznia (opiekuna prawnego) na każdy rok szkolny. Wniosek należy pobrać, wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w Sekretariacie szkoły.
     2. mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:

     – na wniosek rodziców ucznia (opiekuna prawnego), w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;

     – z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej bądź przejścia ucznia do innej szkoły.

     Aby uruchomić mLegitymację należy:

     1. Złożyć w sekretariacie wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji. Przy składaniu wniosku należy okazać do wglądu ważną legitymację szkolną ucznia, którego wniosek dotyczy.
     2. Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie. Należy je przesłać na adres e-mail: sekretariat@sp112.waw.pl z podaniem w temacie nazwiska, imienia oraz klasy. Powinna być to kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem. Zdjęcie powinno być w formacie .jpg lub .jpeg, o rozmiarze maksymalnie 5MB. Zdjęcie można wykonać przy pomocy Generatora Zdjęć do mLegitymacji.
     3. Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.
     4. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego  uruchomić System na urządzeniu.

     Wnioski na mLegitymacji będą rozpatrywne na bieżąco.

     Termin wydania kodu aktywacyjnego uzależniony jest od zatwierdzenia legitymacji przez Ministerstwo Cyfryzacji.

     Dokumenty:
     Informacja_o_aplikacji_mObywatel.pdf
     Regulamin_mLegitymacja.pdf
     Instrukcja_instalacji_mLegitymacji_dla_uczniow_i_studentow_1.0.pdf
     Wniosek_o_wydanie_mLegitymacji.pdf
     wniosek_o_przedluzenie_mLegitymacji.pdf

     Wniosek o duplikat Legitymacji PAPIEROWEJ

     W razie zagubienia/zniszczenia/kradzieży Legitymacji PAPIEROWEJ należy wydrukować z załącznika Wniosku, wypełnienia go, uiszczenia opłaty oraz wydruku potwierdzenia zapłaty - wraz z aktualnym zdjęciem dziecka dostarczenia w/w dokumentów do Sekretariatu Szkoły.

     Wniosek_o_duplikat_legitymacji.pdf

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie
   • sekretariat.sp112@eduwarszawa.pl
   • 022 741- 62 - 00, 022 741- 62 - 01
   • SP 112 ul. Zaułek 34 Warszawa
    03-287 Warszawa
    Poland
   • Inspektor IOD: Anna Żebrowska-Kaczyńska, z-ca Anna Mroczkowska
    inspektor@dbfo.waw.pl
   • Strona www aszpilska@eduwarszawa.pl
   • https://tlumacz.migam.org/warszawa-szkola-podstawa-z-oddzialami-integracyjnymi-nr-112-im-m-kownackiej-zaulek-34
  • Logowanie